dissabte, 9 de maig de 2009

FILOSOFIA 3/18

La filosofia a l'educació no és més que un projecte que ajuda, a desenvolupar les capacitats cognitives del nin: reflexionar, raonar... A la meva escola ho hem presentat a través de na Filo, (la coneguda Mafalda), una nina que la mestra coneix que cada setmana ens duu una cosa per pensar, ja bé sigui, una làmina d'art, un conte o un joc. Na Filo, ens envia cartes explicant l'activitat que han fet a la seva escola. Es treballen totes les àrees: lectoescriptura, matemàtiques, plàstica, etc. És una proposta molt interessant.